ระบบการใช้ประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย [ ]

Login
เลือกห้องประชุม:

ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์
ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย
ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ
ลำดับ หน่วยงานที่ขอใช้ ห้องประชุม เรื่อง วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด จำนวนคน ผู้ขอ วันที่ขอ
1 HRD ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ HRDระเบียบการแต่งกาย 00-00-543 00:00:00 16-03-2563 16:00:00 20 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 13-03-2563 16:54:55
2 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พยาบาล 00-00-543 00:00:00 31-01-2563 16:00:00 50 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 29-01-2563 13:55:13
3 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 02-07-2562 13:30:00 02-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:44:18
4 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 03-07-2562 13:30:00 03-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:45:41
5 IM ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ IM 03-07-2562 13:30:00 03-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:46:10
6 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ระบบยา 04-07-2562 13:00:00 04-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:47:48
7 กลุ่มการพยาบาล ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ กลุ่มการพยาบาล 08-07-2562 13:00:00 08-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:48:43
8 จิตอาสา ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ จิตอาสา 09-07-2562 08:30:00 09-07-2562 12:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:50:30
9 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 09-07-2562 14:00:00 09-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:51:06
10 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 10-07-2562 13:30:00 10-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:52:12
11 ชุมชน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย อบรมบ่มนิสัย 11-07-2562 08:30:00 11-07-2562 12:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:57:24
12 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 11-07-2562 13:30:00 11-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:57:57
13 คณะกรรมการสุขภาพจิต ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย แนวราบ 15-07-2562 13:00:00 15-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:05:48
14 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 18-07-2562 14:00:00 18-07-2562 16:00:00 15 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:06:17
15 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 22-07-2562 13:30:00 22-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:07:01
16 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 23-07-2562 13:30:00 23-07-2562 15:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:07:42
17 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 24-07-2562 13:30:00 24-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:08:22
18 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT/IM 25-07-2562 13:30:00 25-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:08:53
19 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 25-07-2562 13:30:00 25-07-2562 15:00:00 15 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:09:51
20 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 31-07-2562 13:30:00 31-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:10:42
21 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการบริหาร รพ. 05-08-2562 12:01:00 05-08-2562 13:30:00 15 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:27:05
22 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน 05-08-2562 13:30:00 05-08-2562 15:30:00 150 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-08-2562 09:07:49
23 องค์กรแพทย์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย การจัดการในองค์กรแพทย์ 06-08-2562 12:00:00 06-08-2562 13:30:00 10 กิตติคุณ จันทนะศิริ 01-08-2562 15:37:50
24 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 06-08-2562 13:30:00 06-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:18:45
25 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 07-08-2562 12:01:00 07-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:31:45
26 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 07-08-2562 13:30:00 07-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:19:23
27 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 08-08-2562 13:30:00 08-08-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:23:13
28 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กลุ่มการพยาบาล 12-08-2562 13:30:00 12-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:20:12
29 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 13-08-2562 09:01:00 13-08-2562 12:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:31:08
30 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 13-08-2562 13:30:00 13-08-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:21:02
31 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 14-08-2562 09:01:00 14-08-2562 12:00:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:32:27
32 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 14-08-2562 12:01:00 14-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:32:58
33 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 14-08-2562 13:00:00 14-08-2562 16:00:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:25:00
34 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 14-08-2562 13:30:00 14-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:21:35
35 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย เตรียม sepsis workshop 15-08-2562 13:30:00 15-08-2562 15:00:00 10 กิตติคุณ จันทนะศิริ 14-08-2562 16:20:19
36 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 16-08-2562 13:30:00 16-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 07-08-2562 08:27:20
37 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 20-08-2562 08:30:00 20-08-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-08-2562 09:12:08
38 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 20-08-2562 13:30:00 20-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:28:04
39 PCT ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ Sepsis meeting 20-08-2562 14:01:00 20-08-2562 16:00:00 8 กิตติคุณ จันทนะศิริ 09-08-2562 16:55:05
40 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 21-08-2562 12:01:00 21-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:29:59
41 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 21-08-2562 13:30:00 21-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:28:41
42 งานเภสัช ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ คณะกรรมการ 21-08-2562 13:30:00 21-08-2562 16:00:00 13 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 07-08-2562 08:29:53
43 ชุมชน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ อบรมการฟื้นฟูโอบอุ้ม 22-08-2562 08:30:00 22-08-2562 16:00:00 200 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:34:51
44 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT/IM 22-08-2562 13:30:00 22-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:31:52
45 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 26-08-2562 13:30:00 26-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:29:55
46 ชุมชน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ การนำเสนอผลงานโอบอุ้ม 27-08-2562 08:30:00 27-08-2562 16:00:00 200 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:35:51
47 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 27-08-2562 13:30:00 27-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:30:22
48 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 28-08-2562 12:01:00 28-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:30:30
49 PCT ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ Sepsis workshop ครั้งที่ 1 28-08-2562 13:01:00 28-08-2562 16:00:00 40 กิตติคุณ จันทนะศิริ 09-08-2562 16:52:39
50 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 28-08-2562 13:30:00 28-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:30:51
51 งานบริหาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พี่ตุ๊ก บริหาร 29-08-2562 13:30:00 29-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-08-2562 10:39:03
52 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กบห 03-09-2562 10:30:00 03-09-2562 12:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:21:41
53 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 03-09-2562 13:30:00 03-09-2562 15:30:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:22:57
54 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการบริหาร รพ. 04-09-2562 10:01:00 04-09-2562 12:00:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 02-09-2562 16:37:00
55 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 04-09-2562 12:01:00 04-09-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 05-09-2562 09:50:05
56 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน 04-09-2562 13:01:00 04-09-2562 14:00:00 150 เลิศชาย สายสะอาด 02-09-2562 16:41:48
57 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 04-09-2562 13:30:00 04-09-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:23:35
58 PCT ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ Sepsis workshop ครั้งที่ 2 04-09-2562 14:30:00 04-09-2562 16:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 02-09-2562 16:42:53
59 งานเภสัช ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ คกก.เภสัชกรรมและการบำบัด ฯ (PTC) 05-09-2562 11:30:00 05-09-2562 15:30:00 30 วิมลลักษ์ เรืองวัฒนาโชค 27-08-2562 14:27:44
60 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กลุ่มการพยาบาล 09-09-2562 13:30:00 09-09-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:25:06
61 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 10-09-2562 13:30:00 10-09-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:25:44
62 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 11-09-2562 12:01:00 11-09-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 05-09-2562 09:51:05
63 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 11-09-2562 13:30:00 11-09-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:26:12
64 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 12-09-2562 13:30:00 12-09-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:27:14
65 งานเภสัช ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมโปรแกรมความเสี่ยงห้องยา เรื่องยา 13-09-2562 12:01:00 13-09-2562 14:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 10-09-2562 14:17:59
66 งานจิตเวช ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ 1 to 5 piano 16-09-2562 08:00:00 16-09-2562 12:00:00 15 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 05-09-2562 09:27:54
67 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ระบบเครือข่ายปฐมภูมิ 16-09-2562 08:30:00 16-09-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 11-09-2562 09:03:41
68 HRD ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ ประชุมคณะกรรมการ HRD 16-09-2562 13:30:00 16-09-2562 15:30:00 15 เลิศชาย สายสะอาด 13-09-2562 13:29:33
69 องค์กรแพทย์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมองค์กรแพทย์ประจำเดือนกันยายน 17-09-2562 12:01:00 17-09-2562 00:00:00 10 กิตติคุณ จันทนะศิริ 04-09-2562 16:29:01
70 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 17-09-2562 13:30:00 17-09-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:28:04
71 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 18-09-2562 12:01:00 18-09-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 05-09-2562 09:51:44
72 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 18-09-2562 13:30:00 18-09-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:28:25
73 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 19-09-2562 13:30:00 19-09-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:28:42
74 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 23-09-2562 13:30:00 23-09-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:29:02
75 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 24-09-2562 13:30:00 24-09-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:29:20
76 ทันตกรรม ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย งาน อสม. ม9 ตาลเดี่ยว 25-09-2562 08:30:00 25-09-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 24-09-2562 08:50:21
77 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 25-09-2562 12:01:00 25-09-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 05-09-2562 09:52:02
78 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 25-09-2562 13:30:00 25-09-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:29:41
79 งานชันสูตรโรค ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ HA ประเมินคุณภาพ 25-09-2562 13:30:00 25-09-2562 16:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-09-2562 15:33:43
80 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย สรุปผลงาน 26-09-2562 08:30:00 26-09-2562 16:30:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-09-2562 15:35:17
81 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT+IM 26-09-2562 13:30:00 26-09-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:30:02
82 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ สรุปผลงาน 27-09-2562 08:30:00 27-09-2562 16:30:00 150 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-09-2562 15:36:16
83 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 27-09-2562 13:30:00 27-09-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-09-2562 08:30:23
84 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ งานเกษียณ 27-09-2562 17:01:00 27-09-2562 00:00:00 200 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-09-2562 15:36:57
85 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ สรุปผลงาน 28-09-2562 08:30:00 28-09-2562 12:00:00 150 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-09-2562 15:37:26
86 องค์กรแพทย์ ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ ประชุมองค์กรแพทย์เลี้ยงส่ง พ.อนันต์ 30-09-2562 12:01:00 30-09-2562 16:30:00 10 กิตติคุณ จันทนะศิริ 28-09-2562 09:32:50
87 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กรรมการบริหาร หัวหน้างาน 01-10-2562 10:01:00 01-10-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:28:23
88 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 01-10-2562 13:01:00 01-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:30:08
89 กลุ่มการพยาบาล ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ รับการนิเทศงาน (นศ.ฝึกงาน) จาก มศว. 01-10-2562 13:01:00 01-10-2562 16:30:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 30-09-2562 14:34:06
90 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 02-10-2562 12:01:00 02-10-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-09-2562 14:26:25
91 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 02-10-2562 13:30:00 02-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:30:53
92 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย รับการนิเทศงาน (นศ.ฝึกงาน) จาก มศว. 03-10-2562 13:01:00 03-10-2562 16:30:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 30-09-2562 14:33:29
93 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน 04-10-2562 13:30:00 04-10-2562 15:00:00 150 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:29:01
94 ชุมชน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย อ(ธิบายกลุ่มพิการมาตรา 35 07-10-2562 10:01:00 07-10-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-09-2562 11:34:13
95 งานผู้ป่วยนอก ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ อ.มานิเทศนักศึกษาพยาบาล 07-10-2562 13:00:00 07-10-2562 16:30:00 10 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 30-10-2562 14:55:22
96 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กลุ่มการพยาบาล 07-10-2562 13:30:00 07-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:31:32
97 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 08-10-2562 08:30:00 08-10-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 07-10-2562 14:07:27
98 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ พชอ. 08-10-2562 12:30:00 08-10-2562 16:00:00 60 วีรยา ด่านเสนา 30-09-2562 15:50:17
99 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 08-10-2562 13:30:00 08-10-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:32:03
100 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 09-10-2562 12:01:00 09-10-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-09-2562 14:26:51
101 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 09-10-2562 13:30:00 09-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:32:26
102 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 10-10-2562 13:30:00 10-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:32:47
103 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 15-10-2562 13:30:00 15-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:33:20
104 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 16-10-2562 12:01:00 16-10-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-09-2562 14:27:12
105 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 16-10-2562 13:30:00 16-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:33:41
106 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 17-10-2562 13:30:00 17-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:34:01
107 หน่วยงานภายนอก ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ สสอ.ชลบุรี ศึกษาดูงาน 18-10-2562 08:30:00 18-10-2562 14:00:00 50 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-10-2562 07:44:33
108 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 21-10-2562 13:30:00 21-10-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:34:33
109 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 22-10-2562 13:30:00 22-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:35:00
110 งานผู้ป่วยนอก ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ คุณสมบูรณ์ 22-10-2562 13:30:00 22-10-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 21-10-2562 09:07:24
111 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 23-10-2562 12:01:00 23-10-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-09-2562 14:27:36
112 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 23-10-2562 13:30:00 23-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:35:18
113 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT+IM 24-10-2562 13:30:00 24-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:35:38
114 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 25-10-2562 13:30:00 25-10-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 30-09-2562 10:35:58
115 งานชันสูตรโรค ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ อาจารย์เข้ามาตรวจสอบ HA LAB ขอแค่กุญแจห้องคุณสมชายจะเป็นผู้ดูแลเปิดปิดเองเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์ ขอโน๊ตบุ๊คและโปรเจคเตอร์ติดตั้งไว้ด้วย 27-10-2562 08:00:00 27-10-2562 16:00:00 10 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 19-09-2562 10:54:39
116 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย รพ.ดอนพุด ศึกษาดูงาน P4P 30-10-2562 08:30:00 30-10-2562 16:00:00 50 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 10-10-2562 10:49:03
117 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 30-10-2562 12:01:00 30-10-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:06:25
118 งานผู้ป่วยนอก ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย นศ.พยาบาล 31-10-2562 13:30:00 31-10-2562 16:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 28-10-2562 11:09:43
119 งานผู้ป่วยนอก ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย นศ.พยาบาล 01-11-2562 08:30:00 01-11-2562 16:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 28-10-2562 11:10:10
120 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการบริหาร รพ. 04-11-2562 13:01:00 04-11-2562 15:00:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:09:59
121 งานผู้ป่วยนอก ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ คุณสมบูรณ์ 04-11-2562 13:30:00 04-11-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:32:19
122 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน บุคลากร รพ.แก่งคอย 05-11-2562 13:30:00 05-11-2562 15:30:00 60 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:11:41
123 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 05-11-2562 13:30:00 05-11-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:35:01
124 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 06-11-2562 12:01:00 06-11-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:07:59
125 งานผู้ป่วยนอก ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ คุณสมบูรณ์ 06-11-2562 13:30:00 06-11-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:32:45
126 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 06-11-2562 13:30:00 06-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:35:26
127 ชุมชน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย โอสถสภา 07-11-2562 09:01:00 07-11-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 06-11-2562 08:40:01
128 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กลุ่มการพยาบาล 11-11-2562 13:30:00 11-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:36:04
129 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย อ.มหิดลมาสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ 12-11-2562 08:00:00 12-11-2562 12:00:00 20 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 11:15:20
130 จิตอาสา ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 12-11-2562 08:30:00 12-11-2562 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:15:14
131 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 12-11-2562 13:30:00 12-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:36:21
132 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย อ.มหิดลมาสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ 13-11-2562 08:00:00 13-11-2562 12:00:00 20 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 11:16:01
133 ชุมชน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ คัดกรองโรค 13-11-2562 08:30:00 13-11-2562 16:30:00 216 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 06-11-2562 08:07:08
134 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 13-11-2562 12:01:00 13-11-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:08:35
135 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 13-11-2562 13:30:00 13-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:36:36
136 ทันตกรรม ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ทันตกรรม 14-11-2562 08:30:00 14-11-2562 12:00:00 10 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:10:27
137 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 14-11-2562 13:30:00 14-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:36:59
138 งานผู้ป่วยนอก ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ แพทย์สอนการตรวจร่างกายนักศึกษาพยาบาล 18-11-2562 08:30:00 18-11-2562 16:30:00 10 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 15-11-2562 15:02:56
139 ปฐมภูมิ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ปฐมภูมิ 18-11-2562 08:30:00 18-11-2562 16:30:00 30 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 15-11-2562 15:03:31
140 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 19-11-2562 13:30:00 19-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:37:26
141 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 20-11-2562 12:01:00 20-11-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:09:02
142 งานผู้ป่วยนอก ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ conferrenc case นิสิต มศว 20-11-2562 13:00:00 20-11-2562 16:30:00 10 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 15-11-2562 15:39:41
143 ปฐมภูมิ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมออกแบบการดำเนินงาน PCC ปี 2563 20-11-2562 13:01:00 20-11-2562 16:30:00 15 เลิศชาย สายสะอาด 18-11-2562 11:44:21
144 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 20-11-2562 13:30:00 20-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:37:43
145 อุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย Conferren case กับ นศ 21-11-2562 08:30:00 21-11-2562 12:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 18-11-2562 09:40:39
146 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 21-11-2562 13:30:00 21-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:38:03
147 องค์กรแพทย์ ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ FAMOLY MEDICINE เยี่ยมบ้าน 25-11-2562 13:01:00 25-11-2562 15:00:00 15 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 25-11-2562 08:42:16
148 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 25-11-2562 13:30:00 25-11-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:38:35
149 ENV ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ ประชุมประจำเดือน ENV 26-11-2562 13:00:00 26-11-2562 16:00:00 20 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 25-11-2562 14:58:48
150 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 26-11-2562 13:30:00 26-11-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:38:57
151 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย Roles and function of district hospital, QoL and DHS 27-11-2562 08:30:00 27-11-2562 12:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:19:22
152 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 27-11-2562 12:01:00 27-11-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 30-10-2562 08:09:23
153 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 27-11-2562 13:30:00 27-11-2562 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:39:20
154 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT+IM 28-11-2562 13:30:00 28-11-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:39:40
155 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 29-11-2562 13:30:00 29-11-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-11-2562 08:40:02
156 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 03-12-2562 13:30:00 03-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:27:23
157 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 04-12-2562 12:01:00 04-12-2562 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 29-11-2562 10:56:21
158 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 04-12-2562 13:30:00 04-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:27:54
159 อุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย งานอุบัตืเหตุ 06-12-2562 09:01:00 06-12-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 11:00:34
160 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กบห. และ หัวหน้างาน 09-12-2562 10:01:00 09-12-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:04:38
161 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 10-12-2562 08:00:00 10-12-2562 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:37:42
162 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 10-12-2562 13:30:00 10-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:28:22
163 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 11-12-2562 12:01:00 11-12-2562 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 29-11-2562 10:57:06
164 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 11-12-2562 13:30:00 11-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:29:29
165 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 12-12-2562 13:30:00 12-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:29:57
166 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน บุคลากร รพ.แก่งคอย 12-12-2562 13:30:00 12-12-2562 16:30:00 120 เลิศชาย สายสะอาด 04-12-2562 10:52:55
167 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 17-12-2562 13:30:00 17-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:30:25
168 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 18-12-2562 12:01:00 18-12-2562 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 29-11-2562 10:57:30
169 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 18-12-2562 13:30:00 18-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:30:47
170 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 19-12-2562 13:30:00 19-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:31:07
171 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย Meeting จังหวัด 20-12-2562 09:30:00 20-12-2562 16:30:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-12-2562 10:01:03
172 ปฐมภูมิ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ การดำเนินงานทีมหมอครอบครัว จากกองการพยาบาลกรุงเทพ 23-12-2562 08:30:00 23-12-2562 16:30:00 74 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 11:06:02
173 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 23-12-2562 13:30:00 23-12-2562 16:30:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 17-12-2562 08:48:52
174 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 24-12-2562 13:30:00 24-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:31:54
175 ชุมชน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมโอบอุ้ม 25-12-2562 08:30:00 25-12-2562 12:00:00 200 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 14-11-2562 14:28:29
176 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 25-12-2562 13:30:00 25-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:33:31
177 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT+IM 26-12-2562 13:30:00 26-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:35:17
178 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 26-12-2562 14:00:00 26-12-2562 16:00:00 15 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:34:34
179 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 27-12-2562 13:30:00 27-12-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-12-2562 08:34:00
180 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการบริหาร รพ. 02-01-2563 10:01:00 02-01-2563 12:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 26-12-2562 09:58:27
181 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน บุคลากร รพ.แก่งคอย 02-01-2563 13:30:00 02-01-2563 15:30:00 120 เลิศชาย สายสะอาด 26-12-2562 09:59:02
182 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 06-01-2563 13:30:00 06-01-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 15:35:56
183 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 07-01-2563 13:30:00 07-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:10:14
184 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 08-01-2563 12:01:00 08-01-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 26-12-2562 09:59:43
185 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 08-01-2563 13:30:00 08-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:12:40
186 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 09-01-2563 13:30:00 09-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:16:16
187 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กลุ่มการพยาบาล 13-01-2563 13:30:00 13-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:08:45
188 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย จิตอาสา 14-01-2563 08:00:00 14-01-2563 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:10:57
189 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 14-01-2563 13:30:00 14-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:11:23
190 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 15-01-2563 12:01:00 15-01-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 26-12-2562 10:00:10
191 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 15-01-2563 13:30:00 15-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:14:05
192 หน่วยงานภายนอก ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ สาธารณสุขอำเภอแก่งคอย 20-01-2563 08:30:00 21-01-2563 16:30:00 150 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 13-01-2563 13:17:22
193 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 21-01-2563 13:30:00 21-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:11:50
194 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 22-01-2563 12:01:00 22-01-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 26-12-2562 10:00:35
195 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 22-01-2563 13:30:00 22-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:14:27
196 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 24-01-2563 13:30:00 24-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:17:13
197 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ทีมระบบยา 27-01-2563 14:00:00 27-01-2563 16:30:00 10 วิมลลักษ์ เรืองวัฒนาโชค 21-01-2563 11:32:21
198 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 28-01-2563 13:30:00 28-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:12:10
199 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 29-01-2563 12:01:00 29-01-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 26-12-2562 10:00:57
200 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 29-01-2563 13:30:00 29-01-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-01-2563 10:14:57
201 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พยาบาล 31-01-2563 08:30:00 31-01-2563 16:00:00 50 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 29-01-2563 13:56:18
202 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการบริหาร รพ. 04-02-2563 10:01:00 04-02-2563 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 05-02-2563 08:32:08
203 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน บุคลากร รพ.แก่งคอย 04-02-2563 13:30:00 04-02-2563 15:30:00 120 เลิศชาย สายสะอาด 05-02-2563 08:31:28
204 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 05-02-2563 12:01:00 05-02-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 05-02-2563 08:32:35
205 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 06-02-2563 13:30:00 06-02-2563 16:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 06-02-2563 08:52:01
206 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 11-02-2563 08:00:00 11-02-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:38:34
207 ทันตกรรม ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย รับนิเทศงานทันตสาธารณสุข 11-02-2563 08:00:00 11-02-2563 14:00:00 40 อรวรรณ เจริญกุล 07-02-2563 12:17:15
208 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 12-02-2563 12:01:00 12-02-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 05-02-2563 08:33:02
209 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 19-02-2563 12:01:00 19-02-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 05-02-2563 08:33:31
210 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย แนวทางการประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 19-02-2563 13:00:00 19-02-2563 15:00:00 20 วารุณี ทองเหลืองสุข 18-02-2563 14:09:50
211 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 26-02-2563 12:01:00 26-02-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 05-02-2563 08:33:58
212 งานบริหาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 27-02-2563 13:00:00 27-02-2563 16:30:00 10 วารุณี ทองเหลืองสุข 26-02-2563 14:31:59
213 งานบริหาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ 28-02-2563 08:30:00 28-02-2563 16:30:00 15 วารุณี ทองเหลืองสุข 26-02-2563 14:31:40
214 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย รายงานผลการดำเนินงาน Highlight Project ของหน่วยงาน 02-03-2563 13:30:00 02-03-2563 16:30:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 06-03-2563 08:33:13
215 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน บุคลากร รพ.แก่งคอย 03-03-2563 13:30:00 03-03-2563 15:30:00 120 เลิศชาย สายสะอาด 02-03-2563 16:17:22
216 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 04-03-2563 12:01:00 04-03-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 02-03-2563 16:15:47
217 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุม HRD เรื่อง WI การแต่งกาย 04-03-2563 14:00:00 00-00-543 00:00:00 25 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 28-02-2563 10:56:03
218 ศูนย์คุณภาพ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมคณะกรรมการ P4P 06-03-2563 14:30:00 06-03-2563 16:30:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 06-03-2563 08:30:54
219 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุม HRD 09-03-2563 14:00:00 09-03-2563 15:00:00 15 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 28-02-2563 10:56:35
220 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 10-03-2563 08:00:00 10-03-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:39:01
221 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 11-03-2563 12:01:00 11-03-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 02-03-2563 16:16:08
222 ชุมชน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุม อสม. 13-03-2563 13:00:00 13-03-2563 16:00:00 60 ลัดดาวรรณ ม่วงมะเริง 13-03-2563 10:58:00
223 HRD ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ HRDระเบียบการแต่งกาย 16-03-2563 00:00:00 16-03-2563 00:00:00 20 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 13-03-2563 16:55:32
224 องค์กรแพทย์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย งานเยี่ยมบ้าน 16-03-2563 08:30:00 16-03-2563 11:30:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 12-03-2563 14:35:38
225 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 18-03-2563 12:01:00 18-03-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 02-03-2563 16:16:28
226 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 25-03-2563 12:01:00 25-03-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 02-03-2563 16:16:50
227 MMS ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร 30-03-2563 12:00:00 30-03-2563 16:30:00 0 วิมลลักษ์ เรืองวัฒนาโชค 24-03-2563 14:12:35
228 งานกายภาพบำบัด ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ฟื้นฟู 31-03-2563 13:30:00 31-03-2563 16:30:00 25 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 03-03-2563 15:42:49
229 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมสภาพัฒน์ 01-04-2563 12:01:00 01-04-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 13-04-2563 15:58:00
230 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 02-04-2563 13:01:00 02-04-2563 15:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 13-04-2563 16:00:13
231 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมสภาพัฒน์ 08-04-2563 12:01:00 08-04-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 13-04-2563 15:58:19
232 งานจิตเวช ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย oscc 09-04-2563 13:30:00 09-04-2563 15:30:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 16-03-2563 09:37:14
233 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 14-04-2563 08:00:00 14-04-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:39:41
234 งานบริหาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมจัดทำสเปคจ้างเหมาบริการฟอกเลือด 14-04-2563 13:01:00 14-04-2563 14:00:00 15 เลิศชาย สายสะอาด 13-04-2563 15:57:15
235 PCT ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ การปรับระบบและเชื่อมโยงระบบผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน 14-04-2563 14:00:00 14-04-2563 16:30:00 10 ชนากานต์ บุตรน้ำเพ็ชร 10-04-2563 14:44:31
236 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมสภาพัฒน์ 15-04-2563 12:01:00 15-04-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 13-04-2563 15:58:41
237 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมสภาพัฒน์ 22-04-2563 12:01:00 22-04-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 13-04-2563 15:59:03
238 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 23-04-2563 14:30:00 23-04-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 15-04-2563 09:27:04
239 งานผู้ป่วยนอก ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย นำเสนอกรณีศึกษาของ ผป.รพ.แก่งคอย(นศ.เวชปฎิบัติ) 24-04-2563 13:00:00 02-04-2563 16:00:00 10 ธวัชชัย เข็มอุทา 20-04-2563 13:33:16
240 IC ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ นักศึกษาพยาบาล 24-04-2563 13:30:00 24-04-2563 15:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 24-04-2563 08:18:34
241 ประชุมสภาพัฒน์ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมสภาพัฒน์ 29-04-2563 12:01:00 29-04-2563 13:00:00 40 เลิศชาย สายสะอาด 13-04-2563 15:59:26
242 องค์กรแพทย์ ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ ประจำเดือนพฤษถาคม 01-05-2563 00:00:00 01-05-2563 00:00:00 12 กิตติคุณ จันทนะศิริ 29-04-2563 14:16:30
243 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 05-05-2563 13:01:00 05-05-2563 16:30:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 01-05-2563 13:19:32
244 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 12-05-2563 08:00:00 12-05-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:40:11
245 ทันตกรรม ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ทันตกรรม 14-05-2563 08:30:00 14-05-2563 16:30:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 13-05-2563 13:58:57
246 งานบริหาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตรวจสอบควบคุมภายใน 14-05-2563 08:30:00 14-05-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 13-05-2563 13:58:04
247 คลินิคพิเศษ ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ นำเสนอผลงานนักศึกษาเวชปฎิบัติ 14-05-2563 14:00:00 14-05-2563 16:30:00 10 ธวัชชัย เข็มอุทา 13-05-2563 13:13:36
248 งานบริหาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ตรวจสอบควบคุมภายใน 15-05-2563 08:30:00 15-05-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 13-05-2563 13:58:22
249 คลินิคพิเศษ ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ นำเสนอผลงานนักศึกษาเวชปฎิบัติ 15-05-2563 14:00:00 15-05-2563 16:30:00 10 ธวัชชัย เข็มอุทา 13-05-2563 13:14:49
250 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมคณะกรรมการ HRD 18-05-2563 14:00:00 18-05-2563 16:00:00 20 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 08-05-2563 14:35:06
251 งานบริหาร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ฝ่ายบุคคล 19-05-2563 13:30:00 19-05-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 15-05-2563 09:41:00
252 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ทีมระบบยา 22-05-2563 14:00:00 22-05-2563 16:30:00 10 วิมลลักษ์ เรืองวัฒนาโชค 29-04-2563 15:47:24
253 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย งานสุขศึกษา 28-05-2563 09:30:00 28-05-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 20-05-2563 14:28:28
254 งานผู้ป่วยนอก ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย นักศึกษาเวช Zoom mitting 29-05-2563 13:30:00 29-05-2563 16:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 22-05-2563 15:34:33
255 องค์กรแพทย์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ปฐมนิเทศแพทย์ใหม่ 01-06-2563 00:08:59 01-06-2563 00:10:00 8 กิตติคุณ จันทนะศิริ 29-05-2563 17:53:32
256 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสุธารณสุข Covid19 05-06-2563 09:30:00 05-06-2563 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 01-06-2563 15:48:39
257 ปฐมภูมิ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ปฐมภูมิ 08-06-2563 13:30:00 08-06-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 08-06-2563 09:50:26
258 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 09-06-2563 08:00:00 09-06-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:40:44
259 IM ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ อบรมระบบ Hosxp 09-06-2563 08:30:00 09-06-2563 16:00:00 50 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 01-06-2563 08:22:16
260 IM ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ อบรมระบบ Hosxp 11-06-2563 08:30:00 11-06-2563 16:00:00 50 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 01-06-2563 08:22:35
261 IM ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ อบรมระบบ Hosxp 12-06-2563 08:30:00 12-06-2563 16:00:00 50 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 01-06-2563 08:24:01
262 ทันตกรรม ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมทันตบุคลากรอำเภอแก่งคอย 18-06-2563 08:00:00 18-06-2563 15:00:00 26 อรวรรณ เจริญกุล 05-06-2563 10:08:21
263 IC ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ IC 18-06-2563 13:30:00 18-06-2563 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 18-06-2563 08:29:50
264 ชุมชน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย Rama network teleconference 19-06-2563 12:59:00 19-06-2563 00:00:00 6 กิตติคุณ จันทนะศิริ 22-05-2563 15:25:31
265 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมคณะกรรมการ HRD 22-06-2563 14:00:00 22-06-2563 16:00:00 15 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 12-06-2563 09:10:26
266 งานจิตเวช ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ จัดอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยโปรแกรม1to5 Piano 25-06-2563 08:30:00 25-06-2563 16:00:00 20 จันทร์จิรา พวงมาลา 09-06-2563 15:08:56
267 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย QA 25-06-2563 13:30:00 25-06-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 24-06-2563 14:03:12
268 งานอาชีวอนามัย ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย รับประเมินงานอาชีวอนามัย 02-07-2563 08:30:00 02-07-2563 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-06-2563 10:50:30
269 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 14-07-2563 08:00:00 14-07-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:41:13
270 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 14-07-2563 13:30:00 14-07-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 14-07-2563 10:58:05
271 ชุมชน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ผ.อ นัดพบเรื่องแบ่งงาน 15-07-2563 13:30:00 15-07-2563 14:30:00 10 จิตรคนึง วิภาภรณ์พรรณ 09-07-2563 15:31:31
272 ทันตกรรม ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ รับนิเทศระบบระบายอากาศห้องทันตกรรมจาก ศบส.4 16-07-2563 08:30:00 16-07-2563 16:00:00 25 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 08-07-2563 10:27:13
273 งานส่งเสริม ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย Re-ac ครั้งที่ 1 HA งานยาเสพติด 16-07-2563 08:30:00 16-07-2563 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 08-07-2563 10:27:54
274 IM ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ IM 16-07-2563 13:30:00 16-07-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 14-07-2563 10:57:42
275 HRD ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ HRD 20-07-2563 14:00:00 20-07-2563 16:00:00 15 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 17-07-2563 08:55:09
276 ปฐมภูมิ ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ พชอ.แก่งคอย 23-07-2563 09:00:00 23-07-2563 12:00:00 80 กิตติคุณ จันทนะศิริ 14-07-2563 15:14:29
277 ชุมชน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ อบรม อสม.เพื่อเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรค 24-07-2563 08:30:00 24-07-2563 12:00:00 65 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 20-07-2563 15:37:41
278 งานกายภาพบำบัด ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พัฒนาศักยภาพนักกายภาพบำบัดในระบบผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน 24-07-2563 13:00:00 24-07-2563 16:30:00 20 ชนากานต์ บุตรน้ำเพ็ชร 08-07-2563 15:04:43
279 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 30-07-2563 14:30:00 30-07-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 20-07-2563 15:36:46
280 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ ประชุมเชิงปฏิบัติการ 30-07-2563 14:30:00 30-07-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 20-07-2563 15:37:04
281 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 30-07-2563 14:30:00 30-07-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 20-07-2563 15:37:24
282 HRD ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ วาระพิเศษ ตัวชี้วัด HRD 03-08-2563 13:00:00 03-08-2563 16:00:00 15 เบญญา หิรัญญชาติธาดา 02-08-2563 21:43:45
283 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คณะกรรมการ 04-08-2563 13:30:00 04-08-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 12:01:21
284 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย สภาพัฒน์ 05-08-2563 12:00:00 05-08-2563 13:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 11:59:08
285 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คณะกรรมการ 05-08-2563 13:30:00 05-08-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 12:01:56
286 ชุมชน ประชุม อสม.ประจำเดือน 10-08-2563 13:00:00 10-08-2563 15:00:00 60 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 10-08-2563 08:23:18
287 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 11-08-2563 08:00:00 11-08-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:41:36
288 MMS ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ RDU 11-08-2563 11:30:00 11-08-2563 16:30:00 20 วิมลลักษ์ เรืองวัฒนาโชค 04-08-2563 09:47:41
289 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คณะกรรมการ 11-08-2563 13:30:00 11-08-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 12:02:25
290 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย สภาพัฒน์ 12-08-2563 12:00:00 12-08-2563 13:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 11:59:25
291 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คณะกรรมการ 12-08-2563 13:30:00 12-08-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 12:02:42
292 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คณะกรรมการ 13-08-2563 13:30:00 13-08-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 12:03:07
293 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนักฟื้นฟูชุมชนในศูนย์ร่วมสุขเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง 19-08-2563 08:30:00 19-08-2563 16:30:00 80 ชนากานต์ บุตรน้ำเพ็ชร 08-07-2563 15:10:37
294 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย สภาพัฒน์ 19-08-2563 12:00:00 19-08-2563 01:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 11:59:41
295 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คณะกรรมการ 24-08-2563 13:30:00 24-08-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 12:03:51
296 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คกก.เภสัชกรรมและการบำบัด ฯ (PTC) 25-08-2563 11:30:00 25-08-2563 15:30:00 30 วิมลลักษ์ เรืองวัฒนาโชค 11-08-2563 15:47:54
297 ผอ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย สภาพัฒน์ 26-08-2563 12:00:00 26-08-2563 13:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 11:59:57
298 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย คณะกรรมการ 26-08-2563 13:30:00 26-08-2563 16:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 04-08-2563 12:04:13
299 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 08-09-2563 08:00:00 08-09-2563 12:00:00 50 พัธรภัสร์ จิตภัสร์ภิรมย์ 08-11-2562 10:42:00