ระบบการใช้ประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย [ ]

Login
เลือกห้องประชุม:

ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์
ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย
ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ
ลำดับ หน่วยงานที่ขอใช้ ห้องประชุม เรื่อง วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด จำนวนคน ผู้ขอ วันที่ขอ
1 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 02-07-2562 13:30:00 02-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:44:18
2 IM ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ IM 03-07-2562 13:30:00 03-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:46:10
3 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 03-07-2562 13:30:00 03-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:45:41
4 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ระบบยา 04-07-2562 13:00:00 04-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:47:48
5 กลุ่มการพยาบาล ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ กลุ่มการพยาบาล 08-07-2562 13:00:00 08-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:48:43
6 จิตอาสา ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ จิตอาสา 09-07-2562 08:30:00 09-07-2562 12:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:50:30
7 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 09-07-2562 14:00:00 09-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:51:06
8 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 10-07-2562 13:30:00 10-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:52:12
9 ชุมชน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย อบรมบ่มนิสัย 11-07-2562 08:30:00 11-07-2562 12:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:57:24
10 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 11-07-2562 13:30:00 11-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 15:57:57
11 คณะกรรมการสุขภาพจิต ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย แนวราบ 15-07-2562 13:00:00 15-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:05:48
12 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 18-07-2562 14:00:00 18-07-2562 16:00:00 15 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:06:17
13 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 22-07-2562 13:30:00 22-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:07:01
14 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 23-07-2562 13:30:00 23-07-2562 15:00:00 10 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:07:42
15 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 24-07-2562 13:30:00 24-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:08:22
16 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT/IM 25-07-2562 13:30:00 25-07-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:08:53
17 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 25-07-2562 13:30:00 25-07-2562 15:00:00 15 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:09:51
18 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 31-07-2562 13:30:00 31-07-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 23-07-2562 16:10:42
19 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือน คณะกรรมการบริหาร รพ. 05-08-2562 12:01:00 05-08-2562 13:30:00 15 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:27:05
20 ประชุมประจำเดือน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ ประชุมประจำเดือน 05-08-2562 13:30:00 05-08-2562 15:30:00 150 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 02-08-2562 09:07:49
21 องค์กรแพทย์ ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย การจัดการในองค์กรแพทย์ 06-08-2562 12:00:00 06-08-2562 13:30:00 10 กิตติคุณ จันทนะศิริ 01-08-2562 15:37:50
22 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 06-08-2562 13:30:00 06-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:18:45
23 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 07-08-2562 12:01:00 07-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:31:45
24 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 07-08-2562 13:30:00 07-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:19:23
25 IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IM 08-08-2562 13:30:00 08-08-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:23:13
26 กลุ่มการพยาบาล ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย กลุ่มการพยาบาล 12-08-2562 13:30:00 12-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:20:12
27 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 13-08-2562 09:01:00 13-08-2562 12:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:31:08
28 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 13-08-2562 13:30:00 13-08-2562 15:00:00 30 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:21:02
29 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 14-08-2562 09:01:00 14-08-2562 12:00:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:32:27
30 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 14-08-2562 12:01:00 14-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:32:58
31 กบห. - หัวหน้างาน ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 14-08-2562 13:00:00 14-08-2562 16:00:00 10 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:25:00
32 IC ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย IC 14-08-2562 13:30:00 14-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:21:35
33 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย เตรียม sepsis workshop 15-08-2562 13:30:00 15-08-2562 15:00:00 10 กิตติคุณ จันทนะศิริ 14-08-2562 16:20:19
34 MMS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย MMS 16-08-2562 13:30:00 16-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 07-08-2562 08:27:20
35 จิตอาสา ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมประจำเดือนจิตอาสา 20-08-2562 08:30:00 20-08-2562 12:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 19-08-2562 09:12:08
36 ENV ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ENV 20-08-2562 13:30:00 20-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:28:04
37 PCT ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ Sepsis meeting 20-08-2562 14:01:00 20-08-2562 16:00:00 8 กิตติคุณ จันทนะศิริ 09-08-2562 16:55:05
38 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 21-08-2562 12:01:00 21-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:29:59
39 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย FA 21-08-2562 13:30:00 21-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:28:41
40 งานเภสัช ห้องรับรอง ชั้น2 ตึกอุบัติเหตุ คณะกรรมการ 21-08-2562 13:30:00 21-08-2562 16:00:00 13 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 07-08-2562 08:29:53
41 ชุมชน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ อบรมการฟื้นฟูโอบอุ้ม 22-08-2562 08:30:00 22-08-2562 16:00:00 200 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:34:51
42 PCT+IM ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT/IM 22-08-2562 13:30:00 22-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:31:52
43 HRD ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย HRD 26-08-2562 13:30:00 26-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:29:55
44 ชุมชน ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ การนำเสนอผลงานโอบอุ้ม 27-08-2562 08:30:00 27-08-2562 16:00:00 200 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:35:51
45 PCT ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย PCT 27-08-2562 13:30:00 27-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:30:22
46 FA ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย ประชุมสภาพัฒน์ 28-08-2562 12:01:00 28-08-2562 13:00:00 30 เลิศชาย สายสะอาด 15-08-2562 11:30:30
47 PCT ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ Sepsis workshop ครั้งที่ 1 28-08-2562 13:01:00 28-08-2562 16:00:00 40 กิตติคุณ จันทนะศิริ 09-08-2562 16:52:39
48 INS ห้องประชุมโรงพยาบาลแก่งคอย INS 28-08-2562 13:30:00 28-08-2562 15:00:00 20 กนกวรรณ วงษ์พรมมา 31-07-2562 10:30:51
49 PCT ห้องประชุมบุญจันทร์-ไพฑูรย์ Sepsis workshop ครั้งที่ 2 04-09-2562 13:01:00 04-09-2562 16:00:00 40 กิตติคุณ จันทนะศิริ 09-08-2562 16:51:59